arendalsuka 2019 skattebetalerforeningen

Panelet i debatten: Kirsti Engebretsen Larssen (t.v.), Cowi, Mathilde Fasting, Civita,
Per-Ole Hegdahl, Skattebetalerforeningen.

Stig Flesland