Revisjonsberetning Skattebetalerforeningen 2018 signert