Husk momsfristen 11. februar!

Stig Flesland

Mandag 11. februar er fristen for å levere skattemelding og innbetale mva for 6.termin 2018.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skattemeldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skjemaet RF-0002 sendes i meldingsboksen i Altinn til alle mva-registrete virksomheter ca 40 dager før fristen for innlevering.

Oppdager man feil i skattemeldingen etter at den er levert, kan feilen rettes ved å levere «tilleggsmelding» eller «korrigert melding». Feil kan rettes inntil 3 år etter fristen for den termin som skal rettes.

 

Mva-melding for kjøpere som skal beregne mva etter reglene om omvendt avgiftsplikt

I tillegg til de som skal levere vanlig momsoppgave, skal også enkelte næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret levere en oppgave.

Dette gjelder når de kjøper bestemte varer og tjenester, som avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen,  klimakvoter eller gull fra norskregistrerte selgere.

Skattemeldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift. Skjemaet som skal brukes er RF-0005.

Hvis samlet kjøp i et kvartal er mindre enn kr 2000, mva ikke regnet med, slipper kjøper å beregne og betale mva.

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Kommuner og noen private virksomheten kan søke om å få kompensert mva som er betalt. Også disse har frist 11. februar for siste termin i 2018.

Det gjelder kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, og private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.