Gjennomføring av utleggstrekk – innbetalingsplikt er 15. januar

Per-Ole Hegdahl HAR BETALT MYE: De rikeste har fått en kraftig skatteøkning de siste årene. Er det galt å gi skattelette også til denne gruppen?

Arbeidsgivere plikter å gjennomføre trekk i lønn dersom skatteoppkreveren har pålagt dette.

Utleggstrekket skal gjennomføres i medhold av skattebetalingsloven § 14-5 og beløpene skal innbetales til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket.

Sammen med trekkbeløpet skal arbeidsgiver sende oppgave på fastsatt blankett, Oppgjørsliste for utleggstrekk, RF-1035B som du finner her.

Husk fristen som er 15. januar.