A-meldingen: Frist og innhold i forbindelse med nye regler

Per-Ole Hegdahl

A-meldingen for desember må sendes inn senest 7. januar. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

A-meldingen skal leveres den 5. i hver måned, men siden 5. januar 2019 er en helligdag flyttes fristen til påfølgende virkedag som er den 7. januar.

Viktig å få med seg i denne forbindelse er at fra og med 2019 skal følgende opplysninger også tas med i A-meldingen:

 • Tips (drikkepenger) skal rapporteres i a-meldingen.
 • Skattepliktig personalrabatt skal rapporteres i a-meldingen. Her skal du også rapportere skattepliktig ytelser arbeidstaker mottar fra dine forretnings- forbindelser og andre tredjeparter. Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse med avklaringer om de nye reglene om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser som gjelder for inntektsåret 2019 som du finner her.
 • Overtidsmat som utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen oppheves.
 • Skattedirektoratet har fastsatt egne skattefrie satser for kostgodtgjørelse på dagsreiser og reiser med overnatting innenlands og utenlands fra 2019. Se satser for trekkfri kostgodtgjørelser for 2019.
 • Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting fra 2019. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn fra 2019. Skattedirektoratet har også fastsatt satser for fri kost og losji og bilsatser. Se Skattedirektoratets forskuddssatser og bilsatser for 2019.
 • Ny felles beløpsgrense i reisefradraget på kr 97 000 både innenfor og utenfor EØS.
 • Grensen for når frivillige og allmennnyttige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes:
  • lønnsutgifter per ansatt ikke overstiger 80 000 kroner i løpet av året
  • samlede lønnsutgifter for alle ansatte ikke overstiger 800 000 kroner i løpet av året.