Mulig regjeringsparti vurderer økning i formuesskatt: «Dette spørsmålet er viktig»

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Etter at statsbudsjettet blir lagt frem har partiene mulighet til å stille spørsmål til Finansdepartementet. Der har det nå dukket opp et spørsmål som viser hva som kan skje dersom det blir regjeringsskifte.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom KrF velger å samarbeide med Arbeiderpartiet, vil Senterpartiet havne i regjering. Og partiet har nå benyttet sjansen til å stille et «viktig» spørsmål om formuesskatten.

Øker satsen?

Partiet vil ha oversikt over hvilke konsekvenser økning i skattesatsen og økning i bunnfradraget gir. Målet virker å være å finne et punkt der disse to økningene utjevner hverandre, altså slik at formuesskatten som helhet ikke øker, men at satsen øker for de som må betale.

Senterpartiet spør spesifikt om hva bunnfradraget må være dersom satsen økes til 1 prosent (fra dagens 0,85 prosent ) og statens inntekter skal være uforandret.

Ifølge utregningene fra Finansdepartementet vil bunnfradraget da kunne økes til 2,11 mill. kroner (4,22 mill. kroner for ektepar).

Se utregningene her

Dette er en endring som i særdeleshet vil ramme de med høyest formue, og ventelig vil et slikt forslag møte liten motstand hos potensielle samarbeidspartier som Arbeiderpartiet og SV.