Avtaler mellom samboere: Slik sikrer du deg best

Stig Flesland

Avtaler, avtaler, avtaler. Det er nøkkelen for å sikre seg for samboere.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Samboere er fremdeles to adskilte rettssubjekter i langt større grad enn ektefeller. Kun en liten del av lovverket tar hensyn til at de er kjærester/livsledsagere med felles prosjekter. Det har vært en viss utvikling de siste årene, men forskjellene er fortsatt mer enn bare litt tilstede.

Blant annet har det skjedd en utvikling med tanke på:

  • Begrenset arverett.
  • Begrenset rett til å sitte i uskiftet bo.
  • Fritak for dokumentavgift i noen situasjoner.

Ektefeller er langt bedre stilt – på flere måter. Ektefeller lignes felles, og behandles skattemessig bedre allerede der. I tillegg kommer ekteskapsloven, som helt automatisk gir ektefellene et regelverk å forholde seg til. Dessuten kommer en rekke andre regler som gir rettigheter til ektefeller.

Skriftlig, ikke muntlig

Det kan være vanskelig å fastslå hvem som eier hva mellom samboere, det er derfor svært viktig å skrive en avtale om hvem som eier hva.

Vi har ingenting å holde oss til for samboere uten en avtale. Det sies at en muntlig er like god som en skriftlig, men det fungerer jo ikke i virkeligheten. Dersom avtaler er kommunisert muntlig på en tydelig måte til omgivelsene, kan det fungere, men det beste er å gjøre dette skriftlig.

Man kan vurdere å skrive samtale om konkrete objekter, at de for eksempel kjøper noe som den enkelte ikke har råd til å kjøpe alene. Det beste er riktignok å skrive en samlivsavtale, eller en form for kontrakt, som regulerer samlivet på en god måte.

Har man virksomhet felles, bør dette holdes utenfor samlivsavtalen. En samlivsavtale regulerer private forhold. For felles virksomhet bør det settes opp en selskapsavtale eller samdriftsavtale.

Avtaleformer

Det finnes en rekke forskjellige avtaler som regulerer et samboerforhold. Disse er blant annet:

  • Muntlig avtale
  • Skriftlig avtale
  • Avtale vedrørende enkeltobjekter
  • Avtaler vedrørende lån og gjeld
  • Samlivsavtale/kontrakt
  • Samdriftsavtale/selskapsavtale
  • Aksjeselskap/aksjonæravtale

Lær mer!

Tar du vårt nettkurs «Samboere og ektefellers rettsforhold» får du en god innføring i regelverket som regulerer samboerskap og ekteskap.

Kurset gir fire timer oppdatering, og det er mulig å ta enten «Samboeres rettsforhold» og/eller «Ektefellers rettsforhold» som separate kurs.