Skatteoppgjøret er snart klart: Når kommer skattepengene?

Stig Flesland

For omtrent 90 prosent av befolkningen er skatteoppgjøret klart i slutten av juni. Deretter skal det ikke gå lang tid før pengene er på konto.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Den første puljen skatteoppgjør som legges ut på Altinn er klart 27. juni. Etter det blir det lagt ut en rekke skatteoppgjør 15. august, og deretter blir skatteoppgjør gjort tilgjengelig så snart det er klart – frem til 24. oktober.

Leverte du skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

 

Hvordan får jeg vite om det?

Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig i Altinn via e-post eller SMS.

Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Hvis du får restskatt må den betales 3 uker etter du mottok skatteoppgjøret, men tidligst 20.august. Det vil si at dersom du mottar skatteoppgjøret 27. juni, har du frist 20. august. Men dersom du mottar skatteoppgjøret 15. august, har du frist 5. september.

Tidligere års skatteoppgjør finner du i «Innboks» i Altinn.

 

Skatteoppgjør til avdøde

Skatteoppgjøret sendes ut på papir dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde. Det legges ikke ut på Altinn.

Ønsker du skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregistret etter de samme reglene som gjelder for skattemeldingen.

Trenger du skattebistand? Bli medlem i Skattebetalerforeningen! Les mer om medlemstilbudet

 

Ikke oppgjør nå?

Alle får ikke skatteoppgjøret i juni. Det kan det være flere grunner til.

  • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Du får oppgjøret ditt tidligst 15. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 24. oktober.
  • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
  • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
  • Du har ikke oppgitt boligopplysninger i skattemeldingen din. Dette kan du sjekke opp og rette selv ved å sende inn skjema RF-1282.
  • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
  • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt; 24. oktober.
  • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den.

Kilder: Skatt.no/Skatteetaten.