Nytt grunnbeløp

Stig Flesland

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 93 634 til 96 883 kroner fra 1. mai 2018. Det er en økning på 3 249 kroner, eller 3,47 prosent.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Trygdeoppgjøret kom i mål 24. mai, og resultatet ble altså en økning av G til knappe 97.000 kroner. Grunnbeløpet spiller en rolle for flere trygdeytelser, deriblant uføretrygd og pensjon, men beløpet har også betydning for en rekke ytelser utenom dette.