«Mulig trussel mot uavhengig klagebehandling»

Stig Flesland

Foto: Colourbox

I en artikkel i tidsskriftet Revisjon & Regnskap skriver advokatene Hanne Skaarberg Holen og Morten Platou i Advokatfirmaet Thommessen at det er grunn til å frykte at rettssikkerheten kan stå på spill i skatteklager.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Etter vår oppfatning kan ressurssituasjonen og skattekontorets rolle ved utarbeidelse av en redegjørelse innebære et steg i feil retning, dvs tilbake mot gammel ordning, skriver Holen og Platou, før de fortsetter:

– Når man vet at sekretariatet er presset på ressurser og har store restanser, blir det en ubalanse i ressurser mellom skattekontor og sekretariat som kan bli en mulig trussel mot den uavhengige klagebehandlingen.

Aktive skattekontor

I artikkelen trekkes det særlig frem at skattekontoret fortsatt har en aktiv rolle.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

– Det virker likevel som om skattekontoret har beholdt en rolle som viktig premissleverandør. Skattedirektoratet har utviklet retningslinjer for skattekontorets saksbehandlere, hvor det legges opp til at skattekontoret skal utarbeide en redegjørelse for saken som innholdsmessig ligger tett opp til et utkast til vedtak.

Støtte fra advokat

Dette synet får også støtte fra Advokat Arild Vestengen i Ernst & Young TAX.

– Slik retningslinjene er utformet, blir redegjørelsen i realiteten en ferdig innstilling til vedtak – noe som rettssikkerhetsmessig kan være uheldig, uttaler han til Revisjon og Regnskap – og fortsetter:

– Redegjørelsen burde kun ha en kort faktumfremstilling samt skattekontorets rettslige anførsler – slik at sekretariatet selv må gjennomgå alle sakens sider og bygge opp et selvstendig eget vedtak.