kuv 72 dpi

Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Stig Flesland