Cathrine M. Lofthus 4

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
(Foto: Helse Sør-Øst)

Stig Flesland