Skatteplikt for kjendiser

Stig Flesland

En vekstindustri i Norge er TV-programmer med kjendiser. I etterkant av denne oppblomstringen har det også dukket opp skattemessige spørsmål. Et av disse ble – på ny – presisert av skattemyndighetene i vinter.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I en uttalelse heter det at «Gevinster og premier som vinnes av kjendiser som deltar i realityprogrammer, konkurranser eller lignende vil som hovedregel være skattepliktige som lønn eller virksomhetsinntekt. Det samme gjelder for honorar eller erstatning for tapt inntekt som utbetales for selve deltakelsen. Premier og andre utbetalinger som er skattepliktige som lønn, vil også normalt være grunnlag for rapportering av lønn i a-ordningen, trekkplikt og arbeidsgiveravgift.»

Les hele uttalelsen her

Hva er en kjendis?

I utgangspunktet er premier vunnet i «offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier» skattefrie. Imidlertid gjelder ikke dette dersom tiltaket ikke er «offentlig tilgjengelig».

Skatteetaten tar altså ikke hensyn til hvor store kjendisene er, hvordan de har blitt kjendiser eller hva de har gjort for å bli kjendis. Kriteriet for å bli definert som kjendis er at programmet eller «tiltaket» kun er åpent for «særskilt inviterte, f.eks. tidligere idrettsutøvere eller andre kjente personer». Da defineres det ikke som et offentlig tilgjengelig tiltak.

– Slike tiltak vil dermed normalt ikke være omfattet av skattefritaket i skatteloven § 5-50 (2) bokstav e, skriver Skatteetaten.

Skatteetaten viser også til forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp. nr. 76 (1989-90) s. 2) at skattefritaket ikke skal gjelde for arrangementer som kun er «åpent for deltagelse fra et begrenset publikum».

– Vi viser også til Skatte-ABC under emnet «Tilfeldige gevinster/inntekter» og Finansdepartementets uttalelse av 20.04.1994 som er gjengitt i Utv. 1994 s. 772. Skatte-ABC’en er tilgjengelig på www.skatteetaten.no

Skatteplikt

Dermed er premier til deltakere som er valgt ut i sin egenskap av å være kjente personer normalt skattepliktig som lønn. Driver mottakeren næringsvirksomhet kan utbetalingen sågar være skattepliktig virksomhetsinntekt.

Ifølge uttalelsen vil også lønn, honorar eller erstatning for tapt inntekt som utbetales for selve deltakelsen i et program også være skattepliktig på vanlig måte som lønn eller som virksomhetsinntekt.

Når premier og andre utbetalinger som følge av deltakelsen er skattepliktige som lønn, vil disse også normalt være grunnlag for rapportering av lønn i a-ordningen, trekkplikt og arbeidsgiveravgift.