Skattefradrag gav flere og større gaver til veldedighet

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Er det hensiktsmessig med skattefradrag for å øke givervilligheten til veldedighet – altså til veldedige organisasjoner og formål?

Dette er et spørsmål som dukker opp i Norge med ujevne mellomrom. Men det er ikke bare her spørsmålet er aktuelt.

Får inn mer

Også i USA diskuteres dette, og nå viser fersk forskning at dersom man innretter fradraget på en bestemt måte øker givervilligheten. Altså at flere kroner går til organisasjoner som trenger dem.

Det er en oppgave ved Tulane University som setter søkelyset på problemstillingen, og her har man sett på to ulike ordninger i to forskjellige amerikanske stater. Nærmere bestemt Arizona og Iowa.

To varianter undersøkt

I Arizona har man en ganske bred ordning der maksimumsbeløpet man får fradrag for er 200 dollar per person. Opp til dette beløpet er skattefradraget på 100 prosent, altså at du får fradrag krone for krone.

I Iowa er ordningen innrettet slik at maksimumsbeløpet er på 300.000 dollar, men her er satsen på 25 prosent. Gir du maksimalbeløpet vil derfor skattefradraget være på 75.000 dollar.

Undersøkelsen som er utført i USA viser at ordningen i Arizona ikke gir noen beviselig økning i gaver til organisasjonene i det hele tatt, mens ordningen i Iowa anslagsvis øker gavene til de veldedige organisasjonene med 125 prosent.