COLOURBOX11277957

FEIL: Arbeidstakere fra andre land skjønnslignes ofte – noe som fører til feil skatt, skriver Riksrevisjonen. (Foto: Colourbox)

Stig Flesland