Reverserer skattekutt

Stig Flesland

Statsminister Erna Solberg går tilbake på foreslåtte skattekutt, men skattereformen skal likevel ligge fast. Det er hovedbudskapet etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til hvordan den ekstraordinære flyktningeregningen skal dekkes inn.

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, med en betydelig økning i antall asylsøkere og utgiftsøkningene det medfører, er det nødvendig å hente inndekning også på skattesiden, sier finansminister Siv Jensen.

Satser endres

De største beløpene hentes inn på to måter:

  • Den nye trinnskatten justeres opp 0,1 prosentpoeng på hvert enkelt trinn.
  • Skattesatsen i formuesskatten kuttes likevel ikke til 0,80 prosent – men beholdes på 0,85 prosent.

Regjeringen foreslår justeringer i trinnskatten som vil redusere skattelettelsene til personer noe. Det foreslås å øke de fire satsene i trinnskatten med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 0,9 prosent i trinn 1, 1,7 prosent i trinn 2, 10,7 prosent i trinn 3 og 13,7 prosent i trinn 4.

Regjeringen foreslår også å reversere forslaget i Prop. 1 LS (2015-2016) om å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 prosent til 0,8 prosent.

De foreslåtte endringene i trinnskatten vil redusere skattelettelsene jevnt for alle inntektsgrupper. Justeringen i formuesskatten vil i større grad redusere lettelsene for høyinntektsgruppene.

Øvrige endringer

I tillegg foreslår regjeringen to andre grep:

  • Endre tidspunktet for innføringen av lik merverdiavgift på papir- og e-nyheter – fra 1. januar til 1. mars. 
  • Midlertidig endring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet.

Til sammen skjerpes skattene med 2,2 milliarder kroner – sammenlignet med regjeringens opprinnelige budsjettforslag.