Fallgruver i momsen forsvinner

Stig Flesland

Ordningen med frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved utleie av fast eiendom har inneholdt fallgruver som nå fjernes.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke momspliktig virksomhet. Men leier man ut til leietakere som er momspliktige virksomheter, kan utleier imidlertid søke om å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. På den måten får både utleier og leietaker direkte fradrag for moms. Ordningen, som er ment som et tilbud til utleiere, har imidlertid vist seg å inneholde fallgruver som har gitt store negative konsekvenser. Dagens Næringsliv omtalte for eksempel en sak der dette slo svært uheldig ut i 2012.

Dette gjelder særlig for utleiere som allerede er momsregistrerte for annen virksomhet, og som ikke vet at de i tillegg må søke spesielt om å bli frivillig registrert. I god tro kan de ha krevd fradrag for inngående moms og for så å fakture husleien med moms. Skattemyndighetene etterberegner i slike tilfeller utleier, fordi den formelle registreringen ikke er i orden. Dette manglende krysset på søknadsskjemaet har vist seg å koste flere millioner for mange utleiere.

Finansdepartementet har nå lagt fram forslag om å endre reglene på dette området. Forslaget går ut på at utleiere som allerede er momsregistrerte skal slippe å søke spesielt om frivillig registrering. I tillegg foreslås det endringer i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde i fra. Dette vil gi utleiere bedre tid til å områ seg på, uten at de mister retten til tilbakegående avgiftsoppgjør.

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv, og satser og regler kan ha endret seg siden den først ble publisert. Hvis du trenger oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00!