Velferdstiltak

Arbeidsgiver sponser trening

Er det skatteplikt når arbeidsgiver dekker utgifter til treningssenter med et visst beløp per år?

Vis svaret

Skatt på helgetur?

Jeg har via jobben min deltatt på en weekendtur til Barcelona som ble arrangert av en leverandør. Det var ikke noe faglige innslag på turen. Får dette noen skattemessige konsekvenser for meg?

Vis svaret

Alkohol på fest

Er det lov å servere alkohol i forbindelse med tilstelninger knyttet til for eksempel et 20års-jubileum?

Vis svaret