Skatteoppgjøret

Skattekontoret gjorde feil til min fordel

Jeg har sendt inn en riktig skattemelding, men skattekontoret har latt være å ta med alle inntektene jeg førte på. Er jeg nødt til å be skattekontoret om å rette det slik at jeg betaler tilbake den skatten jeg har fått nå?

Vis svaret

Feil i skatteoppgjøret

Jeg har oppdaget en feil i ligningen for 2015, og lurer på om det er mulig å klage på dette nå?

Vis svaret

Inntekt mangler i skatteoppgjøret

Jeg har gitt alle opplysninger i skattemeldingen, men en inntektspost har ikke kommet med på skatteoppgjøret. Hva skal jeg gjøre? Kan jeg risikere tilleggsskatt dersom jeg ikke sier i fra?

Vis svaret