Forsikring

Skatt på reiseforsikring?

Arbeidsgiveren min har kjøpt reiseforsikringer til alle ansatte. Blir jeg skattepliktig dersom arbeidsgiver dekker premien for meg?

Vis svaret

Alt på en gang?

Hva er gunstigst når en skal få penger fra en yrkesskadeforsikring, alle pengene på en gang eller «dagpenger»?

Vis svaret

Kapitalforsikring og skatt

Jeg har en såkalt kapitalforsikring, som gir rett til utbetaling ved død, uførhet eller ved en bestemt alder. Pengene får jeg som et engangsbeløp. Men hvordan blir skatten av dette?

Vis svaret