Diverse frynsegoder

Fradrag for utdanning

Jeg driver privatpraksis som psykologspesialist. Skattekontoret vil ikke akseptere fradragsrett for utgifter jeg har hatt til seminarer og kurs i forbindelse med min utdanning til psykoanalytiker. Hvordan skal jeg beskrive disse utgiftene slik at det er fradragsberettiget? Det er vanlig blant mine kollegaer å trekke fra slike utgifter.

Vis svaret

Skatt på motorsykkel

Bedriften har en motorsykkel som brukes av et par av de ansatte. Jeg har funnet ut at dette er trekkfritt og uten arbeidsgiveravgift, men hvordan beregnes skatteplikten?

Vis svaret

Innberette tjenestepensjon?

Vi er en av mange bedrifter som har tegnet tjenestepensjonsordning for de ansatte (innskuddspensjon). Jeg vet at bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet (premien), men at den ansatte slipper å skatte av det. Må vi likevel innrapportere dette i a-ordningen?

Vis svaret

Dekket utdanning

Min arbeidsgiver er villig til å betale utdanning for meg på i alt 24.500 kroner. Hvordan skal vi innrette oss slik at han får fradrag for kostnadene og jeg slipper å bli skattlagt for dette?

Vis svaret