Aksjer/andeler/fond eid av selskap

Aksjefond og fritaksmetode

Hvordan fungerer fritaksmodellen i forbindelse med investeringer i aksjefond? Er det tilstrekkelig at forvalteren er hjemmehørende i EØS? Må eventuelt alle eller en viss andel av aksjene i fondet være hjemmehørende i EØS? Eller gjelder ikke fritaksmodellen overhodet for aksjefond?

Vis svaret

Aksjeindeksobligasjoner og fritaksmetoden

Jeg har et AS som eier aksjeindeksobligasjoner. Er inntekter fra disse skattefrie for AS’et under fritaksmetoden?

Vis svaret