Skattehåndboken 1

Skattehåndboken er et uvurderlig hjelpemiddel når selvangivelsen skal fylles ut. Boken er ført i pennen av Skattebetalerforeningens rådgivere, som også er de samme som bistår medlemmer i foreningen med skattespørsmål, hver dag – året rundt.