Spørsmål om medlemskap?

Spørsmål om medlemskapet i Skattebetalerforeningen

Har du spørsmål om medlemskapet, vil melde adresseforandring eller har generelle tilbakemeldinger?