Høringsuttalelse – unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær