Høring – overføring av oppgaver fra nemnd til etat