Høring – opplysningsplikt for formidlingsselskaper