horing-om-endringer-i-merverdiavgiftsregelverket-for-representanter-2013