Høring – endring i reglene om lempning av krav som kreves inn av Skatteetaten