horing-av-forslag-om-fritak-for-eiendomsskatt-pa-visse-utmarksomrader-og-bruk-av-formuesgrunnlag-ved-utskriving-av-eiendomsskatt-pa-boligeiendommer-2012