horing-av-forslag-om-at-skattekontoret-skal-kunne-endre-sitt-vedtak-til-fordel-for-skattyter-under-den-forberedende-klagesaksbehandlingen-2013