Skattebetalerforeningen årsregnskap 2019 m noter og årsberetning_SIGNERT