Skatteloven med kommentarer

Skatteloven-med-kommentarer_Fotokreditering-Gyldendal

Forfatter: Per Helge Stoveland, Hugo P. Matre, Elin Sund, Svein T. Sønning1.utgaveISBN/EAN: 9788205468726Utgivelsesår: 2020

1 699,00 kr

Legg i handlekurv

Boken gir omfattende kommentarer til alle lovbestemmelsene og relevante forskriftsbestemmelser.

Mye har skjedd på skatteområdet siden den forrige kommentarutgaven til skatteloven kom ut i 2004, basert på byråsjef J.E. Thomles Skattelov for landet fra 1911. Den nye kommentarutgaven er et nytt og selvstendig verk, som inneholder detaljerte og grundige kommentarer til alle bestemmelsene i skatteloven, med henvisninger til rettspraksis og andre rettskilder. Forskriftsbestemmelser er tatt inn i tilknytning til de lovbestemmelser som de knytter seg til, og er i nødvendig utstrekning kommentert. De enkelte paragrafer er satt inn i en historisk sammenheng, med redegjørelse for endringslover og tilhørende forarbeider.

Boken vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som til daglig arbeider med skatterett, og for personer som fra tid til annen kommer bort i skatterettslige spørsmål.

Kommentarutgaven er à jour med lov- og forskriftsendringer som vedtas høsten 2019, og som gjelder fra og med inntektsåret 2020. Blant annet er den nye omgåelsesregelen i § 13-2 grundig kommentert.