Aktuelle regler for regnskapsbransjen

Det finnes flere lover, forskrifter og regler som alle regnskapsførere må vite om og kjenne til. Dette varierer fra lover og regler som er aktuelle for regnskapsvirksomhetens kunder, til regler som primært er aktuelle for den næringsvirksomhet som regnskapsførere selv utøver.

Vi har samlet lenker til de mest aktuelle lovene og reglene her:

Lover 

Regnskapsførerloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-18-109

Regnskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56

Bokføringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73

Skatteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14

Merverdiavgiftsloven
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58

Skattebetalingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67

Hvitvaskingsloven
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-01-23

Konkursloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-06-08-58

Dekningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-06-08-59

 

Forskrifter 

Regnskapsførerforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-08-196

Bokføringsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558

FSFIN (Finansdepartementets forskrift til skatteloven)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158

FSSD (Skattedirektoratets forskrift til skatteloven)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-22-1160

Forskrifter m v til merverdiavgiftsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540

Skattebetalingsforskriften
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-12-20-2209

Hvitvaskingsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-14-1324

Forskrift om risikostyring og internkontroll
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-09-22-1080

 

Standarder og regler

God Regnskapsføringsskikk (GRFS)

Takseringsreglene

Skatte-ABC

Merverdiavgiftshåndboken

Skatteforvaltningshåndboken