avgiftsnytt 2

Bilde 2: Viser turvegnett frå toppstasjonen mot Skredfjellet/Nøkkeltjønn, mot Staurnibba og familierunden.

Stig Flesland