Nytt bokføringskurs – Dokumentasjon av balansen i årsoppgjøret

Bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk stiller krav til dokumentasjonen av balansen.

skattebetalerforeningen

Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsspesifikasjon, må alle foretak dokumentere både regnskaps- og skattemessige verdier i balansen. Bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk stiller krav til dokumentasjonen av balansen, som vi ser nærmere på i dette kurset.

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • Virkeområde og formål
  • Regnskapspostene og verdiene som skal dokumenteres
  • Typer dokumentasjon av balansen
  • Bokføringsforskriftens konkrete krav
  • Dokumentasjon av andre balanseposter – eksempler
  • Avstemminger og kontrollspor
  • Tidsfrist og språk
  • Oppbevaring

 

Meld deg på kurset her