Utnytt skattefrie grenser

Stig Flesland

All lønn er ikke skattepliktig – og i blant kan det lønne seg både for begge parter å benytte seg av de skattefrie grensene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I utgangspunktet er all lønn skattepliktig, og den som utbetaler har arbeidsgiverplikter. I denne forbindelse vil det si plikt til å innberette lønnen, foreta forskuddstrekk av skatt og betale arbeidsgiveravgift. Men noen ørsmå unntak finnes.

De mest omtalte unntakene (beløpsgrensene) er tusenkronersgrensen og sekstusenkronersgrensen. Vi skal fortelle litt mer om dem – og om en annen grense som ikke er så godt kjent, men som like fullt kan benyttes.

Grense på 1.000 kroner

Dersom den samlede lønnsutbetalingen til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner – da er det heller ingen innberetningsplikt. Her må du også medregne verdien av eventuelle skattepliktige naturalytelser og/eller trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.

Selv om beløpet er fritatt for innrapportering er det plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Lønn under grensen for lønnsopplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt og det er ingen plikt til å foreta forskuddstrekk.

Dette er ofte et aktuelt tema for boligsameier, som dermed kan gi styremedlemmer honorar skattefritt.

Overstiger beløpet 1.000 kroner skal hele beløpet innberettes som lønn.

Grense på 6.000 kroner

Får du utført arbeid på eller i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig (hytte, hus og/eller leilighet) er utbetalinger opp til og med 6.000 kroner skattefrie.

Fritakene gjelder bare for arbeid i tilknytning til eget hjem, det vil si der man bor, eller fritidsbolig man selv bruker. Hvis man får utført arbeid på for eksempel en utleieleilighet gjelder vanlige regler.

Arbeid på eller med tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig inkluderer blant annet alt fra maling, snekring og vasking til plenklipping og luking. Normalt vil arbeidet rent fysisk utføres i eller rundt huset, for eksempel reparere et gjerde eller pusse vinduer. Men det er ikke noe absolutt krav. I noen tilfeller er det naturlig at jobben gjøres et annet sted. For eksempel at man betaler noen i syklubben for å lage marsipankake til et 40-årslag.

Mer tvilsomt er det når man har leid selskapslokale, og skal betale for et musikkinnslag eller servering. Da vil nok tilknytningen til eget hjem bli for svak.

(Artikkelen fortsetter under)

Fordel over to år

Beløpsgrensen gjelder for huset/husstanden, slik at et samboerpar eller ektepar har et felles fribeløp ved utbetaling til en og samme person. Maksimalbeløpet gjelder under ett for hjemmet og hytta. Det vil si at dersom du har hyret inn hjelp med rydding av buskas på hytta, og du hyrer samme person til å beskjære trær i hagen hjemme, er maksimalt beløp 6.000 kroner i året.

Men det er selvsagt ingenting i veien for at kona betaler naboen 3.000 kroner for å vaske takene, mens mannen hennes betaler sønnen til en kollega 4.000 kroner for å male garasjen. Beløpsgrensen gjelder per mottaker.

Det er likevel ikke fritt frem å betale uten å bli regnet som arbeidsgiver. Fritaket for arbeidsgiveravgift, hvor grensen er 60.000 kroner per år, gjelder for husstandens samlede utbetalinger.

Beløpsgrensen gjelder per år, så fordeles arbeidet over to år, for eksempel i desember og januar, kan samlet betaling for arbeidet bli opp til 12.000 kroner.

Skattefrie organisasjoner

Ved utbetaling fra skattefrie selskaper og foreninger, er det innberetningsfritak hvis samlede lønnsutgifter for en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10.000 kroner.

Uavhengig av om det er utbetalt lønn over eller under 10.000 kroner, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med årlig inntil 10.000 kroner ved et medlems innsats for sin forening, være fritatt for lønnsinnberetning. Dekkes mer enn 10.000 kroner, skal likevel hele utgiftsgodtggjørelsen lønnsinnberettes.

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift er 80.000 kroner per ansatt/800.000 kroner per organisasjon.