Ny regnskapsførerlov på trappene

Ny lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) vil bli fremlagt for Stortinget i løpet av mars måned i år.

Per-Ole Hegdahl

På Stortingets sider under «Ventet fra regjeringen» opplyses det om at ny lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) vil bli fremlagt for Stortinget iløpet av mars måned i år. Det har lenge vært knyttet stor spenning til når ny lov vil bli fremmet og når den vil gjelde fra. Høyst sannsynlig vil loven gjelde fra 01.01.2023, men også tidligere ikrafttredelsestidspunkt kan være aktuelt. De nye reglene vil ha størst betydning for regnskapsførerbransjen, men den vil også være av interesse for de mange næringsdrivende som kjøper tjenester fra regnskapsbransjen.

Som resultat av ny regnskapsførerlov må også bransjestandarden God regnskapsføringsskikk (GRFS) endres og oppdateres. GRFSn har også vært på høring og skal endelig vedtas av det såkalte Bransjestandardutvalget. Vil du følge stortingets behandling av saken kan du gjøre det her.