Hva ligger i «Reelle rettighetshavere»?

Fra 1. november 2021 må norske virksomheter forholde seg til lov om reelle rettighetshavere. Men hva er en «reell rettighetshaver»?

skattefag

 

Fra 1.november 2021 skal alle virksomheter ha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere i sin virksomhet. Disse opplysningene skal dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene.

Definisjonen

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten «kontrollerer» virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 % av medlemmene i virksomhetens styrende organer anses å være en reell rettighetshaver.

Formålet med loven er å sikre økt åpenhet om norske virksomheters eierstrukturer. Dette vil gjøre det vanskeligere å «skjule» hvem som i realiteten har kontroll og eierskap over en virksomhet. Regelverket vil bidra til å motvirke misbruk av de aktuelle virksomhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

Ansvaret

Det er styret i virksomheten som har ansvar for at det oppbevares opplysninger om hvem som er virksomhetens reelle rettighetshavere. Opplysningene skal oppdateres og holdes ved like av virksomheten selv. Opplysninger om hvem som har vært reell rettighetshaver må oppbevares hos virksomheten i 10 år etter at den fysiske personen opphørte å være det.

Den delen av loven som pålegger virksomheter å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere i et register vil først settes i kraft på et senere tidspunkt når teknisk løsning for dette er ferdig, og vil ikke bli gått nærmere inn på i denne omgang.