Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

Stig Flesland

Skattedirektør Hans Christian Holte.
(Foto: Bo Mathisen)

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertid.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Det er krevende tider for store deler av næringslivet som nå opplever bortfall av inntekter. Vi tar derfor initiativ til å lempe på tvangsmulkt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Veldig bra

– Dette er akkurat det Skattebetalerforeningen etterspurte i vårt brev til Skattedirektøren den 13. mars., så dette er vi strålende fornøyd med, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

– Resultatet viser at skatteetaten lytter til næringslivet, og det er bra. Mange av våre medlemmer har fått yrkesforbud, mens andre opplever at inntektsgrunnlaget er borte over natten. De samme virksomhetene jobber på spreng for å redusere kostnader, sikre finansiering og likviditet, samtidig som de gjennomfører nødvendige permitteringer. I denne situasjonen ville det vært svært uheldig, og til dels provoserende, om den næringsdrivende på toppen av det hele skulle ilegges gebyrer for forsinkelser som ikke kan unngås i den covid-19 situasjonen vi er i nå.

Hegdahl mener at nå bør Regnskapsregisteret også åpne opp for at årsregnskapet kan sendes inn etter fristen den 31. juli, uten at dette sanksjoneres med forsinkelsesgebyr.

– Det er jo fortsatt en god stund frem til denne fristen, men slik det ser ut i dag taler mye for at heller ikke oversittelse av denne fristen bør sanksjoneres.

Tvangsmulkt i a-ordningen opphører midlertidig

Skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

– Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er viktig at a-meldinger blir levert

Det er viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen.

– Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV. For at kravene kan bli behandlet så raskt som mulig, må opplysningene fra a-meldingen være oppdaterte, sier skattedirektøren.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt, selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Tvangsmulkt for merverdiavgift stoppes midlertidig

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Det betyr at Skatteetaten ikke vil sanksjonere hvis mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

– Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte.

Virksomheter som er registert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-meldingen (tidligere kalt omsetningsoppgave). Denne viser hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt.

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai.

– Mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldingen. Vi ser at dette kan være ekstra krevende å få koordinert nå. Men husk at det likevel er veldig viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten din blir riktig, sier skattedirektøren.

Det er også mulig å søke om utsatt frist. Det gjøres enkelt på skatteetaten.no https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/