Skatte-ABC 2019/2020 tilgjengelig nå

Stig Flesland

Skatteetaten har lagt ut den siste, oppdaterte versjonen av Skatte-ABC på sine nettsider.

Les på nett: Skatte-ABC 2019/2020

Skatte-ABC 2019/20 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 25. november 2019.

Det vil si at redaksjonen er avsluttet før statsbudsjettet for 2020 ble endelig vedtatt. Imidlertid har ikke det mye å si, ettersom fremstillingen er basert på Prop. 1 LS (2019-2020), som om forslagene var vedtatt, men fremstillingen er under korrekturen sammenholdt med Innst. 4 L (2019-2020). I praksis vil det si at alt

Last ned: Skatte-ABC 2019/2020 som pdf