Trond 72dpi

Trond Olsen, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen
(Foto: Bo Mathisen)

Stig Flesland

Trond Olsen, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen
(Foto: Bo Mathisen)