500.000 åpner ikke skattemeldingen

Stig Flesland

Det er rundt en halv million skattytere som ikke kommer til å åpne skattemeldingen på Altinn før leveringsfristen for lønnsmottakere og pensjonister går ut 30. april.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I tillegg kommer alle som så vidt gløtter på tallene, pluss alle som får skattemeldingen på papir og eventuelt lar være å sjekke.

– De aller fleste tallene i skattemeldingen stemmer, og det er nok grunnen til at mange lar være å sjekke tallene – og slipper unna med det. Samtidig gjøres det feil av både Skatteetaten og av alle som er pliktige til å sende inn opplysninger om din økonomi til skattemyndighetene, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Lar du være å sjekke, eller stoler på at det meste er rett, går det kanskje bra en god stund. Men dukker det plutselig opp en feil, er du sjanseløs dersom du ikke sjekker, legger han til.

Hva bør du sjekke?

Lothe anbefaler fire punkter for vanlige lønnsmottakere og pensjonister.

Sjekk lønnen

Har du for eksempel hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, kan det være fort gjort å overse en av dem. Slurver du her, risikerer du tilleggsskatt.

Bolig/formuesverdi

Mange har en altfor høy verdi på boligen i skattemeldingen, uten å tenke over det. Formuesgrunnlaget Skatteetaten baserer seg på i ligningsverdien kan også kan benyttes til å skrive ut eiendomsskatt – hvis du bor i en slik kommune. Dermed kan det være dyrt å la være å sjekke dette punktet.

Aksjer/utbytte

Har du solgt, sjekk at inngangsverdi og kjøpesum er riktig – og at utbytte er med. Selv om aksjonærregisteret har blitt bedre, har vi i Skattebetalerforeningen erfart en god del feil knyttet til aksjer.

«Glemte» fradrag

Skatteetaten blir ikke informert om alle fradrag du kan ha krav på. Det gjelder for eksempel:

  • Gjeldsrenter på private lån
  • Renter på lån i utenlandsk bank
  • Solgt bolig med tap
  • Kostnader knyttet til refinansiering av lån

1 av 8 åpner ikke

Tall fra Skatteetaten viser at andelen som ikke åpner skattemeldingen i Altinn er nokså stabil. Tallene er for lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. De tar utgangspunkt i antall digitale brukere som kun mottar skattemeldingen elektronisk (dvs. ser bort fra alle som også har mottatt skattemeldingen på papir, dersom det ikke er mulig å se om de har åpnet den eller ikke).

Skattemelding for inntektsår: 2014 2015 2016 2017
antall digitale brukere 3 432 000 3 566 000 3 734 000 3 863 000
antall åpnet skattemeldinger 30. april 2 918 000 3 164 000 3 321 000 3 365 000
differansen (dvs. ikke åpnet) 514 000 402 000 413 000 498 000
% andel ikke åpnet 15,0 11,3 11,1 12,9

Kilde: Skatteetaten

Tallene gjelder de som har åpnet/ikke åpnet skattemeldingen i løpet av april, og ikke hele året. Noen går inn og åpner i mai, juni osv. Næringsdrivende har leveringsfrist 31. mai.

– De fleste sjekker

Skatteetaten gjorde en analyse om hvem som ikke åpner skattemeldingen sin i 2015. Se mer her https://beta.skatteetaten.no/nesten-alle-e-brukere-apner-selvangivelsen-i-altinn/

– Skatteetatens analyse viser at de som ikke åpner skattemeldingen i hovedsak ikke har skattepliktig inntekt eller behov for å gjøre endringer til skattemeldingen. Erfaringen er at stort sett alle med en vanlig inntekt sjekker skattemeldingen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten.

– Alle bør åpne og sjekke skattemeldingen. Hvis du ikke sjekker den, kan du risikere å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på. I verste fall risikerer du å få tillleggskatt, for eksempel hvis Skatteetaten oppdager at det er oppgitt for lite inntekt eller formue.  Jeg oppfordrer alle til å åpne den og sjekket at alt stemmer. Hvis du synes det er vanskelig er det bare å ta kontakt, og vi hjelper deg.