preview_COLOURBOX17840339

KAN KUTTE EIENDOMSSKATTEN: Regjeringen vil redusere eiendomsskattesatsene – det kan medføre at regningen huseiere betaler blir lavere.
(Foto: Børge Sandnes/Colourbox)

Stig Flesland