Bindende forhåndsuttalelse om hybelutleie

Stig Flesland

Er utleie av fire hybler skattepliktig eller skattefritt når hyblene ikke ligger i huset ditt, men i en frittstående bygning på tomten din? Det spørsmålet har Skatteetaten nå besvart i en bindende forhåndsuttalelse.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skattyter/huseier ville bygge en frittstående bygning på omtrent 100 kvadrateter på tomten sin, hvor 30 kvadratmeter skulle brukes til garasje/trimrom og 70 kvadratmeter til utleie av 4 uselvstendige hybler.

Huset, som var på 220 kvadratmeter, skulle ikke leies ut, og spørsmålet er da om inntektene er skattefrie fordi hun leier ut mindre enn halvparten av bolig med tilhørende bygg, eller om inntektene er skattepliktige fordi nybygget ikke kunne ses under ett med huset.

Les hele uttalelsen her

Huseieren mente selv at inntektene fra utleien ville ende på omtrent 16.000 kroner per måned, mens hun estimerte at hoveddelen av eiendommen, altså huset, kunne leies for 20.000 per måned.

I sin vurdering av saken skriver Skattedirektoratet at spørsmålet «vil være om bygningene samlet sett fremstår som skattyters egen bolig, eller om en eller flere av bygningene faller utenfor dette begrepet. Det må med andre ord vurderes om det nye frittstående bygget vil utgjøre en del av skattyters «egen bolig».»

Da må det nye bygget ha en såkalt tjenende funksjon for hovedbygget. En slik funksjon har en garasje. Imidlertid er garasje bare en av grunnene til å bygge.

«Skattyters formål med bygningen er å bruke hoveddelen som utleieobjekt for fire hybler, mens en mindre del skal brukes selv som garasje og treningsrom. Dette innebærer at bygningen vil ha både en tjenende og ikke-tjenende funksjon for hovedbygningen. (…) I dette tilfellet er det opplyst at den ikke-tjenende funksjon utgjør ca. 70% av arealet, mens den tjenende funksjon utgjør ca. 30 % av arealet. Skattyters planlagte frittstående bygning vil dermed i hovedsak fremstå som en utleiebygning som leies ut på fast basis.»

Dermed kom Skattedirektoratet frem til at garasjen (og hyblene) ikke kunne anses som en del av skattyters «egen bolig». Dermed vil inntekter fra utleien av hybler også være skattepliktig som kapitalinntekt.