Regulering av grunnbeløpet

Stig Flesland

Grunnbeløpet økte fra 92.576 kroner til 93.634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1.058 kroner eller 1,14 prosent.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 1,14 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 1,14 prosent.

For oversikt over historiske grunnbeløp, besøk NAVs sider om emnet.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

  • For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 1,14 prosent fra 1. mai 2017.
  • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker til 148 225 kroner
  • Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker til 171 711 kroner
  • Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker til 180 744 kroner
  • Særskilt sats for enslige alderspensjonister øker til 184 766 kroner
  • Særskilt sats for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år øker til 281 891 kroner

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.