Leie ut bolig i sommer? Dette må du tenke på

Sørås AlfTEST
 I utgangspunktet er leieinntekter fra bolig skattepliktig, enten som kapitalinntekt eller som virksomhetsinntekt. Det er imidlertid unntak fra skatteplikt ved utleie av inntil halvparten av egen bolig – regnet etter utleieverdien. I tillegg er det unntak fra skatteplikt for utleie av egen bolig for opptil 20 000 kr per år.

 

Du leier ut kun et rom

Siden utleieverdien av arealet du leier ut er lavere enn arealet du selv disponerer, er inntekten skattefri. Med utleieverdi menes verdien på det frie marked til det formål arealene skal brukes til.

Du leier ut hele leiligheten

Dersom du leier ut hele leiligheten kan du leie ut for inntil 20 000 i året skattefritt. Hvis beløpsgrensen overstiger dette må du skatte for hele summen. Leieinntekter ved utleie av bolig regnes som kapitalinntekt, og skattlegges med 24 prosent.

Det er altså ganske enkle regler du som utleier må forholde deg til dersom du velger å leie ut med Airbnb. Det blir noe mer komplisert om omfanget blir så stort at det blir å anse som en virksomhetsinntekt for deg. Hvorvidt utleien skal anses som virksomhet beror på konkret vurdering, men det følger av en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet at 2 leiligheter planlagt innkjøpt til kortidsutleie via Airbnb ville være skattemessig virksomhet.

 

Kontakt oss gjerne hvis du spørsmål rundt dette.

 

Skattetelefon for medlemmer: 22 97 97 10 | 12:00 – 15:00 alle hverdager
Sentralbord: 22 97 97 00 | 09:00 – 15:00 alle hverdager
Epost post@skatt.no