Sløvhet kan koste deg dyrt

Stig Flesland

Folk som ikke en gang sjekker skattemeldingen (selvangivelsen) spiller russisk rulett med privatøkonomien sin, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Når skattemeldingen (selvangivelsen) blir sendt ut tirsdag 4. april kommer flere hundre tusen til å ignorere det fullstendig. I fjor var det 350.000 skattebetalere som ikke en gang tok seg bryet med å åpne selvangivelsen da den ble sendt til dem elektronisk. I tillegg kommer alle som så vidt gløtter på tallene og alle som fikk selvangivelsen på papir og lot være å sjekke.

– De aller fleste tallene i skattemeldingen stemmer, og det er nok grunnen til at mange lar være å sjekke tallene – og slipper unna med det. Samtidig gjøres det feil av både Skatteetaten og av alle som er pliktige til å sende inn opplysninger om din økonomi til skattemyndighetene. Derfor er sammenligningen med russisk rulett svært relevant. Lar du være å sjekke, eller stoler på at det meste er rett, går det kanskje bra en god stund, men dukker det plutselig opp en feil, så er du sjanseløs dersom du ikke sjekker, sier Lothe.

For vanlige lønnsmottakere eller pensjonister, som stort sett har oversiktlig økonomi, kan det like fullt være svært viktig å ta en firepunktssjekk:

1) Flere arbeidsgivere? Sjekk lønnen!

Det å overse en arbeidsgiver i skattemeldingen kan være fort gjort – særlig om du har hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, og alle beløpene har vært forholdsvis små. Straffen kan fort bli tilleggsskatt.

2) Bolig og ligningsverdi

Ligningsverdien av boligen din er det all mulig grunn til å sjekke. Svært mange har for høy verdi her, men de tenker kanskje ikke over det. Dersom du bor i en kommune som har eiendomsskatt bør du vite at formuesgrunnlaget Skatteetaten baserer seg på når de regner ut ligningsverdien også kan benyttes av kommunen når det skal skrives ut eiendomsskatt.

3) Aksjer/utbytte

Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Aksjonærregisteret har blitt bedre, men erfaringsmessig har vi sett at det har vært en god del feil knyttet til aksjer i skattemeldingen. Hvis du har fått utbytte skal dette også være med.

4) «Glemte» fradrag

Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Viktige fradrag kan være utelatt, som for eksempel:

  • Gjeldsrenter på private lån
  • Renter på lån i utenlandsk bank
  • Sykdomsfradrag
  • Solgt bolig med tap
  • Kostnader knyttet til refinansiering av lån

De vanligste postene som rettes

Hvert eneste år retter du og jeg opp poster i skattemeldingen fordi tallene ikke stemmer. Og det er noen poster som går igjen.

Reisefradrag

Skatteetaten har ikke oversikt over reisene dine, og det kan tenkes at du har krav på langt mer i fradrag enn det som står oppført – om det i det hele tatt står noe oppført.

Renter av gjeld

Her er det ofte snakk om fordeling av renter. For eksempel kan det være at dere er samboere og vil fordele rentene 50/50 – i tråd med hvor mye dere faktisk bidrar til å betale.

Gjeld

Også her er det ofte snakk om å fordele gjelden mellom ektefeller og/eller samboere. I tillegg kan det være at du har privat gjeld som skal føres opp. Husk også at all gjeld fra utenlandske banker må føres inn av deg.

Bil

Listepris på bil er ikke alltid like lett å finne, og mange kjøper ny bil relativt hyppig. Hvor mye er bilen din verdt?

Renteinntekter

I disse postene føres renteinntekter fra bankinnskudd i norske banker. Selv om dere er flere som eier kontoen, så innberetter banken renteinntektene bare på en person.  I så fall må renteinntektene fordeles i forhold til eierandelene. I tillegg skal renteinntekter av fordringer føres her – for eksempel dersom du har gitt et privat lån til noen og mottatt renter på dette.

Bankinnskudd

Her er det oftest snakk om fordeling av bankinnskuddet.

Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

Dersom du har barn, kan du få skattefradrag for dokumenterte utgifter til barnepass. Barnehage og SFO er vanligvis forhåndsutfylt, men her kan det også være mange andre utgifter du kan kreve fradrag for.