Samtidig er det presisert i forskriften at det foreslåtte unntaket om kreditt eller sikkerhetsstillelse fra bank gjelder finansforetak som omfattes av finansforetaksloven § 1-3.

Det gis også, som foreslått i høringsutkastet, unntak for kreditt eller sikkerhetsstillelse til arbeidstakere med lavere eier- eller stemmeandel i selskapet enn 5 prosent.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra 7. oktober 2015.

Les forskriften her