Hvordan bør du spare når renten er null?

Stig Flesland

Med rekordlave renter taper man penger på å spare i bank. Men er alternativene bedre?

I løpet av de siste årene har mediene stort sett fokusert på at bankenes lånerente faller – og presentert det som en positiv sak. Men dette er selvsagt en sannhet med en god del modifikasjoner. For når rentenivået faller, ja så faller også innskuddsrentene i banken.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skal du plassere penger nå er banksparing, selv om det er trygt, et alternativ som gir veldig lav avkastning.

To aktuelle spørsmål da er:

  • Er banksparing i det hele tatt et alternativ med dagens rentenivå?
  • Hvem bør eventuelt spare i bank?

Tapsforretning

– Det er riktig at banksparing er en tapsforretning i dagens rentemarked. Etter skatt og inflasjon taper bankinnskuddet kjøpekraft. Men banksparing er likevel aktuelt for dem som ikke ønsker å ta risiko overhode. Noen mister nattesøvnen av å tenke på at pengene deres er utsatt for risiko. I så fall skal de ha pengene i banken, selv om renten er lav. Ingen avkastning i verden er verdt tapt nattesøvn, sier Agnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivingsselskapet Pengedoktoren.

Hun mener også at man uansett bør ha noe penger stående i banken – uten tanke på rentenivået.

– I tillegg bør alle ha en buffer i banken for uforutsette utgifter. Størrelsen på bufferen varierer med antall familiemedlemmer, alder og forbruksmønster. Penger som du skal bruke om kort tid, altså under et år, bør også stå i banken, sier Bergo.

Risiko

– Det er bare to former for investeringer som er totalt uten risiko: Nedbetaling av gjeld og banksparing inntil 2 millioner kroner i en bank som er medlem i Bankenes sikringsfond, sier Bergo.

– Bør man ukritisk nedbetale boliglån, eller kan det være mer fornuftig å investere i stedet for? 

– Hvis gjelden er høy i forhold til inntekten, bør man prioritere å nedbetale lån. Grunnen er at renten kan gå opp. Hvis gjelden er høy og renten stiger, vil privatøkonomien kunne bli vesentlig dårligere. Man øker alltid handlefriheten ved å nedbetale gjeld. Men hvis gjelden er grei i forhold til inntekten, og man ligger an til å bli gjeldfri før man blir pensjonist, kan det være mer fornuftig å investere i andre ting enn nedbetaling av gjeld.

For økonomer er risiko ikke entydig med at du får lav avkastning. Risiko betyr rett og slett at det er en usikkerhet der, og at du ikke vet hvilken avkastning du får. På forhånd er det umulig å vite om eller hvor mye du vil tjene på investeringen. Risiko betyr at du kan få god avkastning – men det er også mulig at investeringen gir et tap.

– Det er to forhold som må vurderes når du skal investere penger: evne og vilje til å tåle risiko og tidshorisont på plasseringen (likviditet). Hvor mye risiko er du villig til eller i stand til å tåle? Og hvor lenge kan du la pengene stå før du skal bruke dem, sier Bergo – og fortsetter:

– De to parameterne risiko og tidshorisont bestemmer hvor du kan investere pengene.

Hvor bør man investere?

Ifølge den erfarne rådgiveren er det tre muligheter for investeringer, avhengig av hvilken risiko du vil og kan ta og hvilken tidshorisont du har.

  1. Hvis du ikke vil ta risiko, og vil ha pengene disponible så å si på dagen: I så fall er det bare banksparing som er aktuelt.
  2. Hvis du kan/vil ta noe risiko, men vil ha pengene disponible så å si på dagen: I så fall kan du vurdere ulike former for fond. Da er pengene disponible i løpet av tre bankdager. Pengemarkedsfond er minst risikabel, og gir en forventet avkastning som er litt høyere enn bankrenten. Obligasjonsfond inneholder mer risiko, men har til gjengjeld høyere avkastningsmulighet. Aksjefond er den fondstypen som gir høyest avkastningsmulighet, men aksjefond har også høy risiko. Det finnes ingen sikre aksjer.
  3. Hvis du kan/vil ta noe risiko, og kan binde pengene i en periode: I så fall kan eiendom være aktuelt. Merk at det er risiko forbundet med eiendomsinvesteringer. Det er en myte at eiendom alltid stiger i verdi. For å tjene penger på eiendom må du regne med å bruke ressurser på utleie, oppussing og vedlikehold. I tillegg kan det ta tid å selge en eiendom. Alle de som lot seg lure inn i såkalte eiendomsfond, vet at noen eiendomsinvesteringer er umulige å selge.

Forsiktig med eiendom?

Hva så med spareformer som man absolutt ikke bør vurdere – eller som det i dag er ekstra stor risiko knyttet til?

– For øyeblikket ville jeg være forsiktig med å kjøpe leilighet for utleie. Renten har lenge vært rekordlav, som betyr at eiendomsprisene er svært høye. Før eller siden kommer det en renteoppgang. Vi vet ikke når den kommer – men vi vet at den kommer. Når renten går opp, kan det komme en reaksjon på boligprisene. Myndigheten kan også endre skattereglene slik at det blir mindre gunstig å eie eiendom. Det kan også føre til prisnedgang på eiendom, sier Bergo, og fortsetter:

– Utleie er heller ikke så lukrativt som det en gang var. Fordi mange har investert i utleieboliger, er det nå vanskelig å få leid dem ut. I år var det for første gang lett for studenter å få seg tak over hodet, selv i august. Attpåtil har leieprisene i de store universitetsbyene gått ned.

– Hvor stor risiko bør en 50-åring, som er nær eller helt gjeldfri, ta?

– Her er det ingen fasitsvar. Den enkelte må svare for seg selv. Risikotoleranse og tidshorisont avgjør. Og jeg gjentar: Ingen avkastning er verdt en tapt nattesøvn.